เว็บเดียวที่คุณรัก | ติดต่อโฆษณา


เทศบาลนครตรังอบรมทำขนมเตรียมรับงานบุญเดือนสิบ

  โพสเมื่อ: วันพุธ 24 สิงหาคม 2016, หมวดหมู่ ข่าวท้องถิ่น จ.ตรัง เข้าดู 1,057 ครั้ง

559000008749702

เทศบาลนครตรัง จัดฝึกอบรมการทำขนมลาเช็ดโบราณ ขนมเบซำ และขนมบ้า เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และอนุรักษ์วิถีภูมิปัญญาพื้นบ้าน พร้อมเตรียมรับงานบุญเดือนสิบ

วันนี้ (24 ส.ค.) นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ประจำปี 2559 ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมฝึกอบรมการทำขนมลาเช็ดโบราณ ขนมเบซำ (ขนมรู) และขนมบ้า เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาความรู้ และทักษะในอาชีพต่างๆ สามารถนำไปใช้เป็นอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมพัฒนาเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชน

เทศบาลนครตรังอบรมทำขนมเตรียมรับงานบุญเดือนสิบ

นอกจากนั้น ผู้เข้ารับการอบรมยังมีความรู้ ตลอดจนทักษะจนสามารถเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นที่สนใจได้ ที่สำคัญก็คือเป็นการอนุรักษ์วิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านของภาคใต้ไม่ให้สูญหาย โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน ณ ที่ทำการชุมชนควนขัน

เทศบาลนครตรังอบรมทำขนมเตรียมรับงานบุญเดือนสิบ

ทั้งนี้ ขนมลาเช็ดโบราณ ขนมเบซำ (ขนมรู) และขนมบ้า เป็นขนมที่ใช้ในงานบุญเดือนสิบ ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวปักษ์ใต้ เพราะเป็นวันที่ตายายซึ่งเดินทางจากปรโลกมาเยี่ยมเยียนลูกหลาน และจะอยู่ในโลกมนุษย์ได้แค่ 15 วันเท่านั้น โดยเริ่มจากวันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบ ดังนั้น ชาวบ้านจะจัดสำรับอาหารคาวหวานไปทำบุญที่วัด หรือเรียกว่า บุญรับเปรต

จากนั้นในวันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ ชาวบ้านจะจัดเตรียมหมรับ หรือที่ชาวตรังเรียกว่า จาด เพื่อใส่ของแห้ง และขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมเบซำ ขนมต้ม และขนมเทียน นำไปประกอบพิธีที่วัด เป็นการเลี้ยงส่งตายายกลับยมโลก ซึ่งตามความเชื่อขนมลา หมายถึงเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า ส่วนขนมรู หรือขนมเบซำ หมายถึงเงิน (เบี้ยรู) และขนมบ้า หมายถึงลูกสะบ้า เพื่อให้ผู้ล่วงลับไปใช้เล่นกัน

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวและภาพประกอบจาก ผู้จัดการ ออนไลน์

 ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด