เว็บเดียวที่คุณรัก | ติดต่อโฆษณา


อบจ.ตรัง น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 จัดอบรมและมอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกร

  โพสเมื่อ: วันพฤหัส 10 พฤศจิกายน 2016, หมวดหมู่ ข่าวท้องถิ่น จ.ตรัง เข้าดู 1,013 ครั้ง

thumbnail_4

อบจ.ตรัง น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 จัดอบรมและมอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกรตามโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและกล้าไม้ เพื่อส่งเสริมราษฎรในเขตพื้นที่ จ.ตรัง ปี 2559 

               วันที่  8 พ.ย.   59    เมื่อเวลา  13.30 น. นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายทวี  สัตยาไชย  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายสมปอง หมื่นสนิท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เขต 2 อำเภอวังวิเศษ จ.ตรังนายวุฒิเดช  ชูชื่นจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จ.ตรัง  เป็นประธานและร่วมในพิธียืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที  และเปิดการอบรมและมอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกรตามโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและกล้าไม้ เพื่อส่งเสริมราษฎรในเขตพื้นที่ จ.ตรัง ปี 2559  ณ  อบต.อ่าวตง  ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ   มีผู้นำในท้องที่ และเกษตรกรในตำบลอ่าวตง   เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 250 คน  ซึ่งจะได้รับต้นกล้าพืชผักและพันธุ์ไม้  รายละ 50  ต้น ประกอบด้วยต้นพันธุ์พริก  มะเขือ  มะละกอ กล้วยหอมทอง สะตอ   มะม่วงหิมพานต์ และมะเม่า  รวมจำนวนทั้งสิ้น 12,500 ต้น  เพื่อนำไปปลูกบริโภคในครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเผยแพร่และจัดโครงการอบรมให้กับประชาชนทั่วจังหวัดตรัง ผ่านโครงการต่างๆหลายโครงการ โดยเฉพาะการอบรมและมอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกรตามโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและกล้าไม้ เพื่อส่งเสริมราษฎรในเขตพื้นที่ จ.ตรัง  ซึ่งได้ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2543 รวมระยะเวลากว่า 16 ปี  โดยได้อนุมัติงบประมาณปีละ 2,500,000 บาท  ให้ศูนย์พันธ์พืชเพาะเลี้ยงจ.ตรัง เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตพันธุ์พืช และจัดการฝึกอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรและเกษตร จ.ตรังปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้บริโภคและเสริมรายได้แก่ครัวเรือนและส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จ.ตรัง  และเพื่อส่งเสริมให้ราษฎร เกษตรกรดำเนินชีวิตตามวิถีแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตที่ประหยัด มีระบบการผลิตแบบพอเพียง พออยู่พอกิน เป็นการลดรายจ่าย สร้างเสริมรายได้แก่ครอบครัว และมุ่งสร้างพลังแห่งความรัก ความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกันของคนในท้องถิ่น  ซึ่งในปีนี้มีเป้าหมายเกษตรกรใน จ.ตรังเข้าร่วมจำนวน  10,000 ครัวเรือนและขยายผลจากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเมื่อรับต้นกล้าพืชผักและพันธุ์ไม้แล้วให้แจกจ่ายแก่เพื่อนบ้านอีก 4,000   ครัวเรือน รวมเป็น 50,000 ครัวเรือน รวมพันธุ์ไม้ทั้งหมดที่สนับสนุนเกษตรกรในเขตพื้นที่ จ.ตรัง จำนวน 500,000 ต้น และ ปีนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 30 รุ่นจาก 40 รุ่น 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก อบจ.ตรัง


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด