เว็บเดียวที่คุณรัก | ติดต่อโฆษณา


จังหวัดตรัง จัดงานเปิดตัวโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในหัวข้อ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”

  โพสเมื่อ: วันพฤหัส 5 กุมภาพันธ์ 2015, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 152 ครั้ง
นายชลินทร์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ฯพณฯนายกรัฐมนตรีได้ให้กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในหัวข้อ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวทางของนายกรัฐมนตรีในการเฉลิมพระเกียรติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดงานเปิดตัวโครงการเทิดพระเกียรติฯ โดยคัดเลือกจุดเปิดตัวโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในหัวข้อ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” คือ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของนายประกิจ จิตรใจภักดิ์ หมูที่ 5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง โดยมี นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี

 

 

ที่มา เกษตรจ.ตรัง

 ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด