เว็บเดียวที่คุณรัก | ติดต่อโฆษณา


จังหวัดตรัง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือเพื่อเข้าร่วมโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

  โพสเมื่อ: วันพฤหัส 5 มีนาคม 2015, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 307 ครั้ง

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการจัดทำโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นโครงการลักษณะมั่นคง ยั่งยืน และเป็นการรับพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา สนับสนุนผลักดันการเรียนรู้ด้านภาษา ส่งเสริม ค้นคว้า หาความรู้ และหรือเป็นแหล่งองค์ความรู้คลังปัญญาให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และโรงเรียนในพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยดำเนินการจัดทำโครงการห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 6.00×12.00 เมตร เพื่อมอบให้กับโรงเรียนจังหวัดละ 1 แห่งทั่วประเทศ ในนามของ กระทรวงมหาดไทย สำหรับจังหวัดตรังได้มอบโรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม เทศบาลนครตรัง ถนนน้ำผุด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวอีกว่า จึงขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคหนังสือทั้งที่เป็นหนังสือเก่าและหนังสือใหม่ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนของโรงเรียนตามโครงการฯ ดังกล่าว สามารถบริจาคหนังสือได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-501-076-7ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด