เว็บเดียวที่คุณรัก | ติดต่อโฆษณา


กาชาดตรังจัดอบรมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2558

  โพสเมื่อ: วันพฤหัส 5 มีนาคม 2015, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 355 ครั้ง

ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2558 เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้บริจาคโลหิต (Donor Care Donor Health) ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และโรงพยาบาลศูนย์ตรัง มีนโยบายหลักในการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ให้มีปริมาณอย่างเพียงพอ และปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยโลหิตที่ได้รับต้องมาจากผู้บริจาคที่มีความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมีเป้าหมายในการจัดหาโลหิตให้ได้ จำนวน 2% ของจำนวนประชากร หรือ 12,800 ยูนิต/ปี แต่ในปัจจุบันความต้องการใช้โลหิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการ สำหรับปีงบประมาณ 2558 นั้น สามารถจัดหาโลหิตได้เพียง 10,495 ยูนิต/ปี ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ได้มีการขอใช้โลหิตจากโรงพยาบาลใกล้เคียง อีกทั้งยังมีปัญหาในการขาดแคลนโลหิตในบางช่วง ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ธนาคารเลือดโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ได้ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานบริการโลหิตดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์นั้น คือ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงวัด มูลนิธิต่าง ๆ ล้วนมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้งานบริการโลหิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตไปในวงกว้าง สำหรับในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้จัดโครงการอบรมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต จังหวัดตรัง ประจำปี 2558 เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้บริจาคโลหิต (Donor Care Donor Health) ขึ้น เพื่อให้ผู้ประสานงานมีความรู้ ความเข้าใจในการบริจาคโลหิต หรือขั้นตอนวิธีการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต และการดูแลผู้บริจาคโลหิต เพื่อให้ได้ผู้บริจาคโลหิตที่มีคุณภาพที่ดี เป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ได้รับโลหิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุดและมีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการใช้และมีมาตรฐานการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คนยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด