เว็บเดียวที่คุณรัก | ติดต่อโฆษณา


ผู้ว่าฯ ตรัง ขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการส่งผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทุกระยะ

  โพสเมื่อ: วันพฤหัส 5 มีนาคม 2015, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 253 ครั้ง

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีข้อสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการไปพิจารณาว่าผลการดำเนินการของส่วนราชการที่ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไปแล้ว หรือกำลังจะดำเนินการ ถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทุกระยะ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งได้มีการดำเนินการต่อเนื่องตามลำดับนั้น ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจ ความสำเร็จของงานที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การให้บริการประชาชน และผลงานที่มีลักษณะโดดเด่นของหน่วยงานที่สมควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยจัดส่งให้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง เป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อจะได้ดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนโดยผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ต่อไปยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด