เว็บเดียวที่คุณรัก | ติดต่อโฆษณา


สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 จัดโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง

  โพสเมื่อ: วันพฤหัส 5 มีนาคม 2015, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 341 ครั้ง

นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 เปิดเผยว่า สถานการณ์นํ้าดื่มนํ้าใช้ ขณะนี้หลาย ๆ พื้นที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนอย่างเห็นได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมต่าง ๆ ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและเห็นได้ชัด ดังนั้น สำนักงานทรัพยากรน้ำบาลดาล เขต 6 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วย ตรัง ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ชุมพร และพังงา ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 แล้ว ทั้งนี้ ในการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จากการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาด สำหรับอุปโภค บริโภค ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดเตรียมจุดจ่ายน้ำในเขตภาคใต้ จำนวน 6 จุด เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำบาดาลสะอาดสำหรับโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้งโดยการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณายกเว้นค่ากระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลยังได้เร่งรัดการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ 2558 ให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นแหล่งน้ำที่สามารถจะใช้ได้ทันฤดูแล้งนี้ สำหรับในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้แก่ การเจาะพัฒนาบ่อน้ำบาดาล จำนวน 26 แห่ง เตรียมความพร้อมบ่อน้ำบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน 2,303 บ่อ เตรียมความพร้อมระบบประปาบาดาลเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 282 แห่ง พร้อมทั้งเปิดศูนย์” ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษา ด้านทรัพยากรน้ำบาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 เลขที่ 114 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 075-224991ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด