เว็บเดียวที่คุณรัก | ติดต่อโฆษณา


เทศบาลนครตรังขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2558

  โพสเมื่อ: วันพุธ 15 กรกฎาคม 2015, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 325 ครั้ง

GetAttachment (4)

นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่าเทศบาลนครตรังเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558 สืบเนื่องจากวันเข้าพรรษา เป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดเป็นพุทธบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยให้อยู่ประจำ ณ วัดหรือสถานที่ใดที่หนึ่งในช่วงฤดูฝน เป็นเวลา 3 เดือนหรือที่เรียกว่า
จำพรรษาเพราะเป็นช่วงที่ลำบากในการเดินทางสั่งสอนประชาชนทั้งเป็นช่วงฤดูการเพาะปลูกของชาวบ้าน กลัวจะเหยียบย่ำพืชของชาวบ้านทำให้เกิดความเสียหาย จึงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์หยุดพักเป็นการชั่วคราว เมื่อถึงช่วงเข้าพรรษา ประชาชนจะหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายแก่พระสงฆ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งสมัยก่อนใช้จุดเพื่อแสงสว่าง เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า เรียกว่าตามประทีปเพื่อศึกษาหรือบำเพ็ญเพียรสมาธิในสถานที่มืด ถือว่าได้รับอานิสงส์ ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะได้ธรรมะจากกิจกรรมและได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
                ดังนั้นเทศบาลนครตรังจึงได้ร่วมกับหน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน ร่วมกันสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ทางพระพุทธศาสนาขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีสมโภชเทียนพรรษา จำนวน 9 ต้น ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2558 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครตรัง และในวันที่ 31 กรกฏาคม 2558 จัดขงนแห่เทียนพรรษาเวียนรอบตลาดสดเทศบาลนครตรัง ในเวลา 08.30 น. และมีพิธีถวายเทียนพรรษา เวลา 10.00 น. จำนวน 9 วัด ประกอบด้วย วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง, วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง, วัดนิโครธาราม ,วัดควนวิเศษ,วัดคลองน้ำเจ็ด, วัดกุฏยาราม,วัดประสิทธิชัย,วัดมัชฌิมภูมิ และวัดควนขัน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ตามวันและเวลาที่กล่าวมาข้างต้น.
ที่มา เทศบาลนครตรัง
 
Tage :


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด