เว็บเดียวที่คุณรัก | ติดต่อโฆษณา


องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ศึกษาเครื่องต้นแบบผสมยางมะตอยกับยางพารา

  โพสเมื่อ: วันพุธ 23 มีนาคม 2016, หมวดหมู่ ข่าวท้องถิ่น จ.ตรัง เข้าดู 299 ครั้ง

PNOHT590323001006801

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมคณะ เข้าศึกษาเครื่องต้นแบบผสมยางมะตอยกับยางพารา ชนิดน้ำยางข้นแบบเคลื่อนที่ได้ เพื่อนำมาใช้ในงานก่อสร้างถนนยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนายวิชัย โอภานุกูล วิศวกรรมเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคนให้ข้อมูลความรู้
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างถนนยางพารา เพื่อช่วยระบายยางพาราให้กับเกษตรกร ซึ่งกำลังเดือดร้อนจากปัญหาราคาตกต่ำอยู่ในขณะนี้ รวมถึงโครงการอื่นๆ เช่น การก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล การผลิตวัสดุอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้แยกประเภทการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยใช้ยางพาราผสมยางแอสฟัลท์ ออกเป็น 2 แบบ คือ แบบพาราเคปซีล ซึ่งจะต้องใช้ยางพาราประมาณ 300 กิโลกรัมต่อความยาวถนน 1 กิโลเมตร แบบที่ 2 คือ แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่จะต้องใช้ยางพารา 1,440 กิโลกรัม ต่อความยาวถนน 1 กิโลเมตร โดยแผนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในปีงบประมาณ 2558 ได้ตั้งงบประมาณและสมทบร่วมกับท้องถิ่นอื่น เพื่อก่อสร้างถนนผสมยางพาราทั้ง 2 แบบ จำนวน 27 สายทาง ระยะทางรวมกว่า 30 กิโลเมตร ใช้น้ำยางพาราไป 59,640 กิโลกรัม ภายใต้งบประมาณกว่า 119 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2559 ได้ตั้งงบประมาณแล้วกว่า 148 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างถนนผสมยางพาราทั้ง 2 แบบ จำนวน 51 สายทาง ระยะทางรวมกว่า 41.86 กิโลเมตร ซึ่งจะสามารถระบายน้ำยางพาราได้ 88,936 กิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชยแหล่งที่มา : สวท.ตรังยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด